phần mềm

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SKG KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

Ngày 15/02/2021 vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ SKG đã phối hợp với công ty tư vấn MASCI khởi động dự án áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý phát triển phần mềm tại công ty. Hệ thống quản lí không chỉ giúp nâng cao nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm của SKG mà còn nâng tính chuyên nghiệp trong hoạt động của công ty.

ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG